Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

Kaymakamlık Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış  olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.

Sınavda; adaylara 100 sorudan oluşan çoktan şeçmeli test sınavı uygulanmaktadır. 2 Eylül 2018 tarihlerinde önceki  kaymakamlık sınavlarında Açık uçlu ve boşluk doldurma sorularından oluşan klasik sitemde sınav yapılmaktaydı. Yeni sınav sisteminde Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibidir: 

Kaymakamlık Sınavında Ne Soruluyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%34):
- Türkçe (%14) (14 adet)
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%4) (4 adet)
- Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) (10 adet)
- Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (% 6) (6 adet)

 Alan Bilgisi (%66): 
- Anayasa Hukuku (%13) (13 adet)
- İdare Hukuku (%18) (18 adet)
- Türkiye’nin İdari Yapısı (% 14) (14 adet)
- Türkiye’de Mahalli İdareler (% 9) ( 9 adet)
- Ekonomi ( Mikro İktisat 6 Makro İktisat 6 )  (%12) (12 adet)
Soruların konu içerisindeki oranı % 10 oranında eksik veya fazla olabilmektedir. Tüm adaylara aynı sorular sorulmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanmakta ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunmaktadır.

Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülmekte ve bu puan Genel Başarı puanı olmaktadır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulmaktadır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı aday mülakata katılmaya hak kazanmaktadır. Son adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata katılabilmektedir.